Gelre Ziekenhuis

2010
- Zutphen
Royal Haskoning Architecten te Rotterdam, Wiegerinck Architecten te Arnhem
Opdrachtgever:
Gelre Ziekenhuis te Zutphen

Hoofdaannemer:
Dura Vermeer

Zutphen

De nieuwbouw van een ziekenhuis waarvan de geschiedenis in de Middeleeuwen begint! Gelre ziekenhuizen is in oktober 1999 ontstaan uit een fusie van het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn - bestaande uit de locaties Lukas en Juliana - en Streekziekenhuis Het Spittaal te Zutphen. Een ziekenhuis kent complexe veiligheidsvraagstukken. Het is een samenkomen van vele gebruiksfuncties, intensief gebruik, er wordt geslapen en er zijn veel niet-zelfredzame mensen. Redenen genoeg om aan de brandveiligheidsmaatregelen geen afbreuk te doen en voor het beste te kiezen.

Producten