DWR en AGV

2005
- Amsterdam
Architectuurstudio Herman Hertzberger
Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Dienst Water en Riolering

Hoofdaannemer:
Ballast Nedam Speciale projecten te Nieuwegein

Amsterdam

In de kantoren van de dienst waterzuivering van de gemeente Amsterdam is de draagconstructie met verschillende producten tegen brand beschermd al naar gelang de functionaliteit. Het mooie ontwerp heeft de nodige uitdagingen tot gevolg, met betrekking tot montage en onderbouwing. Maar met intensieve begeleiding van Promat is er een goed en veilig eindresultaat gerealiseerd.