Magazine ‘Bouw op Morgen’

Het Promat magazine ‘Bouw op Morgen’ werpt een actueel licht op (brandveilig) bouwen. Een makkelijk lezend blad, dat inhaakt op actuele thema’s en tegelijkertijd laat zien hoeveel moois bouwend Nederland tot stand heeft gebracht. Bestel uw gratis exemplaar

Bouw op Morgen is bestemd voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met brandveilig bouwen, van gebouweigenaren tot handhavers en van architect tot uitvoerder. Het magazine haakt in op de actualiteit. Zo komt de terugtredende overheid en de verschuiving van de controle van private partijen uitgebreid aan de orde. Private borging wordt vanuit verschillende richtingen belicht. Kopstukken uit de branche delen hun toekomstvisie met u: Brandveilig Bouwen Nederland, Efectis Nederland, SBRCURnet en vele andere. Speciale aandacht is er ook voor de veranderende eisen van brandveiligheid voor instellingen voor intramurale zorg. Mevrouw Mr. M. Pierik praat u hierover bij.

Bouw op Morgen is een initiatief van Promat. Het is naar onze mening niet langer voldoende om goed materiaal en goede service te leveren. De verantwoording gaat verder. Wij zijn ervan overtuigd dat het delen van kennis niet alleen ons bedrijf, maar ook de branche als geheel en zelfs de samenleving verder brengt. Onze missie ‘Mensen gezond en veilig laten wonen en werken’ sluit daarbij aan.

De totstandkoming van het magazine kan in dat licht gezien worden; kennis delen voor een brandveiliger toekomst. 

Lees alle berichten