Discussies rond wet private kwaliteitsborging

Deze nieuwe wet, die in 2017 zal ingaan, geeft de nodige discussie. In  het kort gaat het om een terugtredende overheid, waardoor het toezicht op de bouw door private partijen ingevuld zal worden. Check het IBK (Instituut voor Bouw Kwaliteit) voor actuele en goede informatie: http://www.stichtingibk.nl/artikelen-cobouw-wet-kwaliteitsborging-8-december-2015/

Promat heeft in de afgelopen periode al uitvoerig over de komende private borging bericht, o.a. in het magazine ‘Bouw op morgen. De nieuwe wet wordt daarin door specialisten uit verschillende disciplines onder de loep genomen. Het magazine is gratis opvraagbaar op de homepage van deze website.

Lees alle berichten